Celostne pravne reštive in strateško poslovno svetovanje.

Državni zbor je sprejel nov Zakon o varstvu osebnih podatkov

Ali prinaša predlog ZVOP-2 za vašo organizacijo kakšne novosti?

Danes je Državni zbor sprejel nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Če in ko bo zakon potrdil še Državni svet, se bo ta objavil v Uradnem listu. To pomeni, če naj bi šlo vse tako kot načrtovano, da naj bi bil sicer zakon letos sprejet, uporabljati pa naj bi se začel (januarja ali februarja) drugo leto.

Sprejem ZVOP-2 je načeloma namejen le uskladitvi s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), kot bi to moralo biti po GDPR narejeno že 25. 5. 2018.

Ker pa se GDPR uporablja neposredno, ne glede na veljavnost ZVOP-2, sprejetje zakona zato ne prinaša večjih sprememb za vašo organizacijo, saj imate dokumentacijo v zvezi z varstvom osebnih podatkov že narejeno po določbah GDPR.

Zato za vašo organizacijo tudi ne velja, da bi morali zaradi ZVOP-2 ponovno opraviti preglede skladnosti poslovanja in vse dokumente vaše organizacije prilagoditi določbam novega zakona, kot to izhaja iz nekaterih tržnih obvestil in novic, ki so se na trgu že pričela pojavljati ob sprejemu zakona.

Ko bo ZVOP-2 objavljen v Uradnem listu, vas bomo o morebitnih manjših novostih, ki jih zakon prinaša (na primer na področju obvestil o izvajanju videonadzora) za vašo organizacijo pravočasno obvestili ter po potrebi tudi pripravili dokumentacjo. Do takrat pa zaradi sprejetja ZVOP-2 ne potrebujete storiti ničesar.