Celostne pravne reštive in strateško poslovno svetovanje.

Nov Zakon o varstvu osebnih podatkov objavljen v Uradnem listu

26. 1. 2023 bo pričel veljati ZVOP-2

Tik pred prazniki je bil v Uradnem listu objavljen nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Veljati začne s 26. 1. 2023.

Na tem mestu ponavljamo, da je sprejem ZVOP-2 prvenstveno namejen le uskladitvi s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), katera pa se že ves čas njene veljavnosti uporablja neposredno, ne glede na veljavnost ZVOP-2. Zato sprejetje zakona za vašo organizacijo ne prinaša večjih sprememb, saj imate dokumentacijo v zvezi z varstvom osebnih podatkov že narejeno po določbah GDPR.

Zato za vašo organizacijo tudi ne velja, da bi morali zaradi pričetka veljavnosti ZVOP-2 ponovno opraviti preglede skladnosti poslovanja in vse dokumente vaše organizacije prilagoditi določbam novega zakona, kot to izhaja iz nekaterih tržnih obvestil in novic, ki so se že začela pojavljati na trgu.

Do pričetka veljavnosti ZVOP-2, to je dne 26. 1. 2023, vas bomo o manjših novostih, ki jih prinaša zakon (kot je to na področju videonadzora) pravočasno obvestili ter po potrebi tudi pripravili dokumentacjo. Do takrat pa zaradi sprejetja ZVOP-2 ne potrebujete storiti ničesar.