Celostne pravne reštive in strateško poslovno svetovanje.

Smernice IP o preverjanju pogoja PCT

IP je izdal smernice za delodajalce, posameznike in šole glede preverjanja pogoja PCT.

Informacijski pooblaščenec (IP) je izdal smernice glede preverjanja pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (pogoj PCT) z vidika varstva osebnih podatkov.

Pri preverjanju, ali posameznik izpolnjuje pogoj PCT pride namreč do obdelave posbnih kategorij osebnih podatkov oziroma občutljivih osebnih podatkov v zvezi z zdravjem. Čeprav je IP na Ustavno sodišče RS že vložil zahtevo za presojo ustavnosti odrejanja obdelave osebnih podatkov s podzakonskimi predpisi, pa morajo, dokler Ustavno sodišče RS ne odloči drugače, zavezanci, ki jim podzakonski predpisi nalagajo dolžnost preverjanja pogoja PCT, to obveznost spoštovati.

Zato je IP glede preverjanja pogoja PCT z vidika varstva osebnih podatkov v pomoč zavezancem izdal smernice, ki so na voljo na naslednjih povezavah: