Celostne pravne reštive in strateško poslovno svetovanje.

Obdelovanje podatkov v zvezi s Covid-19 po prenehanju veljavnosti odlokov

Prenehala sta veljati Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo Covid-19 (Ur. l. RS, št. 174/21 s spremembami in dopolnitvami) in Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni Covid-19 (Ur. l. RS, št. 87/21 s spremembami in dopolnitvami). Zaradi tega ni več pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov, ki se je izvajala na njuni podlagi, kot so to na primer tudi podatki o izpolnjevanju pogoja PCT, vključno s samotestiranjem.

Te podatke lahko obdelujete le še v obsegu in pod pogoji, ki so potrebni zaradi:

  • morebitnih sodnih ali upravnih postopkov,
  • izpolnjevanja zakonskih obveznosti (npr. posredovanje seznama »v tabeli VRK« NIJZ, zahteve za varnosti pri delu za posamezno delovno mesto ipd.),
  • dokazovanja zakonitosti vašega poslovanja (npr. sledljivosti obdelave),

če se v konkretnem primeru izkaže da je to potrebno; hranite pa jih lahko le za čas, potreben za dosego namena obdelave.

Če odloki ob koncu letošnjih poletnih počitnic še vedno ne bodo veljali, oziroma ne bodo sprejeti podobni novi, bo takrat zato potrebno spremeniti oziroma ažurirati evidence dejavnosti obdelav, popisa pooblastil in pogodb o obdelavi in informacije za posameznike.