Celostne pravne reštive in strateško poslovno svetovanje.

Posredovanje podatkov o učencih, okuženih s povzročiteljem Covid-19 in o VRK s strani VIZ NIJZ-ju

Novi Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic Covid-19 (Ur. l. RS, št. 206/21), ki je začel veljati 30.12.2021, je v 36. členu končno podal in uredil zakonsko podlago, da se s strani VIZ lahko zbirajo in NIJZ-ju posredujejo vsi osebni podatki zahtevani v tabeli »Seznam VRK_ime VIZ_datum zadnjega stika.xlsx« (v nadaljevanju: tabela).

Zbiranje osebnih podatkov, zahtevanih v tabeli, je tako s sprejetjem predmetnega zakona postalo zakonito, vendar le z namenom njihovega posredovanja NIJZ.

Starejša mnenja IP s tega področja še držijo, saj so bila izdana izhajajoč iz takratnega zakonodajnega stanja in takratnih okoliščin, vendar pa po 30.12.2021 niso več relevantna zaradi nove zakonske podlage, kot to izhaja tudi mnenja IP št. 07120-1/2022/6, z dne 11.01.2022.

Celotno mnenje IP je dosegljivo in si lahko preberete na tej povezavi.