Celostne pravne reštive in strateško poslovno svetovanje.

Redno/letno preverjanje skladnosti poslovanja s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR)

V skladu z GDPR je potrebno redno izvajati tudi ocenjevanje ukrepov za zagotavljanje varnosti obdelave osebnih podatkov in njihovo posodabljanje, vključno z evidencami dejavnosti obdelave. Praviloma enkrat letno, najlažje ob zaključku šolskega leta oziroma pred začetkom novega, vedno pa pred oziroma ob vzpostavitvi nove zbirke osebnih podatkov, nove vrste obdelave ali ob večjih spremembah obstoječih zbirk ali obdelav, kot je to zato določeno tudi v vašem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.

Tistim zavodom, katerih pavšal vključuje letni pregled za zagotovitev varnosti obdelave osebnih podatkov in skladnosti poslovanja z GDPR s strani pooblaščene osebe za varstvo podatkov, bomo to osebno naredili mi. Preostalim pa je v ta namen, na tej povezavi dostopen krajši Kontrolni seznam za izvedbo pregleda.

Njegovo izpolnjevanje je namenjeno vodenju in usmerjanju pregleda po posameznih korakih, na podlagi odgovorov pa se nato opravi še ocena ukrepov oziroma se ukrepe za zagotavljanje varnosti obdelave podatkov po potrebi posodobi. Kontrolni seznam izpolni odgovorna ali pooblaščena oseba, izpolnjenega pa se lahko pošlje tudi nam v pregled in evidenco.

Kontrolni seznam je priporočljivo izpolniti vsako leto, saj se le tako zagotavlja reden pregled nad skladnostjo poslovanja z GDPR, če tega za vas ne opravimo mi. Pri tem ne pozabite na uporabo obrazcev in informacij, ki so dostopne tudi na portalu, saj jih po potrebi tudi posodabljamo in tako prilagajamo spremembam v praksi ali zakonodaji. Zavode, katerih pavšal vključuje letni pregled pa lepo prosimo, da na elektronski naslov andreja@izor.eu sporočijo termin od 1.9.2022 naprej, ki bi vam ustrezal, da se oglasimo na letnem pregledu. Za uskladitev termina vas bomo nato kontaktirali nazaj.