Celostne pravne reštive in strateško poslovno svetovanje.

POLITIKA VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV

V IZOR – Inštitut za organizacijske oblike se zavedamo pomena zasebnosti in si prizadevamo, da so vaši osebni podatki pri nas zaščiteni skladno z veljavno zakonodajo.

V ta namen smo oblikovali tudi interna pravila in postopke ter vzpostavili tehnične in organizacijske ukrepe, s pomočjo katerih zagotavljamo ustrezno raven varnosti pri obdelavi osebnih podatkov in uresničevanje pravic posameznikov.

V tej Politiki o varstvu osebnih podatkov so zbrane vse informacije o obdelavi osebnih podatkov na IZOR – Inštitutu za orgaizacijske rešitve, Cesta na Svetje 7, 1215 Medvode, ki je tudi upravljavec vaših osebnih podatkov: katere osebne podatke zbiramo, zakaj jih zbiramo in kako jih uporabljamo.

Za vsa dodatna vprašanja povezana z obdelavo vaših osebnih podatkov ali z uresničevanjem vaših pravic v zvezi z njihovo obdelavo, lahko stopite v stik z nami na elektronski naslov: info@izor.eu

1. Katere osebne podatke obdelujemo in kako jih pridobimo

Obdelujemo le osebne podatke, ki jih dobimo od vas po elektronski pošti ali telefonu, ali če nam jih kako drugače posredujete. To vključuje informacije, ki jih navedete, ko naročite naše storitve.

Vključujejo lahko vaš elektronski naslov, ime in priimek, naslov in telefonsko številko, vrsto naročenega blaga ali storitve (v nadaljevanju izdelek), ID za DDV in znesek plačila.

Če bomo nameravali podatke, ki jih prejmemo od vas, združiti in nadalje obdelovati s podatki, ki jih o vas prejmemo iz drugih virov (to so podatki, ki jih prejmemo o vas, če uporabljate katerokoli drugo spletno mesto, ki ga upravljamo, in izdelke, ki jih v povezavi s tem nudimo), vas bomo o tem obvestili, in kadar potrebno, tudi prosili za soglasje.

Ob tem vas bomo tudi seznanili, za kakšen namen, če je ta drugačen od tistega, za katerega so bili zbrani, bomo združili in nadalje obdelovali tako pridobljene podatke.

1.1 Piškotki

Na spletnem mestu izor.eu ne uporabljamo nobenih piškotkov, razen nujnih. Nujni piškotki le omogočajo osnovne funkcije spletnega mesta, kot so navigacija po strani in dostop do varnih območij spletne strani oziroma dostop do naših izdelkov. Ker spletna stran brez njih ne more delovati pravilno, se za njihovo namestitev ne potrebuje vašega posebnega dovoljenja oziroma dovoljenja uporabnika spletnega mesta.

2. Za kaj uporabljamo vaše osebne podatke

Osebne podatke, ki nam jih posredujete bomo uporabili za izpolnitev naših obveznosti, ki izhajajo iz vseh pogodb, sklenjenih med vami in nami in spremembah povezanih s tem, ali za zaščito naših zakonitih interesov (podatki o plačilu naših izdelkov z namenom zagotavljanja in dokazovanja skladnosti poslovanja z računovodskimi standardi in predpisi na področju davkov, ter zaradi pravnih postopkov oziroma dokler so ti mogoči), pod pogojem, da vaši interesi in temeljne pravice ne prevladajo nad njimi. Osebne podatke ne delimo z osebami zunaj organizacije ali drugimi organizacijami in/ali nepooblaščenimi osebami.

Z zunanjimi sodelavci, s katerimi sodelujemo za potrebe nemotenega poslovanja (zagotavljanje računovodskih in servisi programsko aplikativne opreme), imamo sklenjene pogodbe v skladu z zakonodajo, našimi internimi pravili in postopki, in z ustreznimi varovalkami za varovanje osebnih podatkov. Zunanji sodelavci lahko vaše osebne podatke uporabijo le za s pogodbo določene namene in v skadu z našimi navodili.

3. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke

Osebne podatke, pridobljene za namene sklepanja in izvajanja pogodbenih obveznosti, hranimo deset let po prenehanju pogodbe oziroma deset let po koncu obdelave osebnih podatkov oziroma deset let po zaključku sodnega postopka izterjave neplačanih obveznosti.

Druge osebne podatke hranimo do izpolnitve namena, zaradi katerega so bili zbrani. Osebne podatke, ki se obdelujejo na le podlagi vaše privolitve, hranimo pet let od preklica vaše privolitve, razen če prevladajo vaši interesi ali temeljne pravice in svoboščine, ko se podatki obdelujejo le do preklica privolitve.

4. Kje hranimo vaše osebne podatke

Osebni podatki, ki jih zberemo od vas, bodo odelovani in hranjeni znotraj Evropskega gospodarskega prostora (“EEA”).

Obdelovali jih bodo zaposleni in tudi zunanji sodelavci, ki imajo z nami sklenjeno ustrezno pogodbo ali jih zavezuje poklicna skrivnost. To vključuje osebje, ki se med drugim ukvarja z izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti, obdelavo vaših podatkov o plačilu in zagotavljanjem servisa programsko aplikativne opreme.

S predložitvijo vaših osebnih podatkov se strinjate s tem prenosom, shranjevanjem ali obdelavo. Sprejeli bomo vse potrebne ukrepe, da zagotovimo, da se vaši podatki obravnavajo varno in v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov, veljavno zakonodajo in našimi internimi akti. Prenos informacij prek interneta ni popolnoma varen.

Čeprav bomo po svojih najboljših močeh zaščitili vaše osebne podatke, ne moremo zagotoviti varnosti vaših podatkov, ki nam jih posredujete preko interneta; vsak prenos je na lastno odgovornost. Ko bomo prejeli vaše podatke, pa bomo za preprečitev nepooblaščenega dostopa uporabili stroge postopke in varnostne funkcije.

5. Kako varujemo vaše osebne podatke

Uveljavljene imamo tehnične in organizacijske ukrepe, s katerimi zagotavljamo varstvo vaših podatkov. In sicer tako, da se varujejo prostori, oprema, sistemska in/ali aplikativna programska oprema (vključno z vhodno-izhodnimi enotami). Zagotavlja se sledljivost obdelave, učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ter če je mogoče anonimiziranje, psevdonimiziranje in šifriranje osebnih podatkov.

Zagotavlja se stalna zaupnost, celovitost, dostopnost in odpornost sistemov in storitev za obdelavo, zmožnost pravočasne povrnitve razpoložljivosti osebnih podatkov v primeru varnostnega incidenta.

Izvaja se postopke rednega testiranja, ocenjevanja in vrednotenja učinkovitosti tehničnih in organizacijskih ukrepov, vključno z usposabljanjem oseb, ki osebne podatke obdelujejo in zagotavljanjem zakonitosti obdelave. K temu s sklenitvijo pogobe zavežemo tudi vse zunanje sodelavce.

6. Vaše pravice

Kadarkoli lahko zahtevate popravek, izbris, omejitev obdelave, prenos podatkov ali dostop do osebnih podatkov na elektronski naslov info@izor.eu.

Jamčimo vam tudi vso ostalo spoštovanje zasebnosti, kot jih odločajo veljavna zakonodaja in naši interni akti. Zoper našo oločitev o vaši zahtevi je vedno mogoče vložiti pritožbo na nadzorni organ. V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bomo nemudoma izvedli vse notranje in zunanje postopke in ukrepe (tudi tehnične in organizacijske) za zaščito pravic posameznika. Na način in pod pogoji veljavne zakonodaje se bo o tem obvestilo tudi nadzorni organ in posameznika.

1. Spremembe in dopolnitve te politike

Vse spremembe in dopolnitve te politike, bodo objavljene na tem spletnem mestu in, kadar bo to primerno, vam bodo poslane tudi po e-pošti.

2. Imate dodatna vprašanja?

Vprašanja, komentarji in zahteve v zvezi s tem pravilnikom o varstvu osebnih podatkov so dobrodošli. Naslovite jih lahko na elektronski naslov info@izor.eu.

Medvode, 18.3.2022